JAk získat a postupovat

Vyřízení žádosti na kotlíkové dotace není jednoduché. Naší komplexní službou Vám :

  • Poradíme s výběrem tepelného čerpadla
  • Pomůžeme s vyplněním příslušných formulářů a s žádostí o kotlíkovou dotaci na úřadě


Jak postupovat:

Kotlíkové dotace jsou zaměřeny na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech !

Podporu není možné poskytnout na kotel na uhlí a kombinovaný kotel s ručním přikládáním.


K žádosti o dotaci bude nutné doložit:

  • doklad o kontrole technického stavu stávajícího kotle (tzv. revizi)
  • fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
  • fotodokumentaci kotelny,
  • fotodokumentaci rodinného domu,
  • kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu, nebo potvrzení o vedení bankovního účtu,
  • další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc).


1. Výběr kotle nebo tepelného čerpadla


2. Písemné souhlasy, je-li je to nutné

souhlas spoluvlastníků budovy, souhlas vlastníka pozemkum, souhlas druhého z manželů 


3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na kotle


4. Fotodokumentace stávajícího kotle včetně jeho napojení na otopnou soustavu

Kotel musí být trvale napojený na otopnou soustavu a komín, včetně uvedení jeho typu a výkonu. Prohlášení o funkčnosti kotle a používaném palivu.


5. Podání žádosti o poskytnutí kotlíkové dotace


Bezplatné konzultace na 602 44 88 77  nebo  606 771 771


Profesionální okamžité měření spotřeby elektrické energie, plynu, vody až na 30 místech a se záznamem historie